top of page
Image by Nick Night

Bortkjøring skrot og avfall i Oslo 

 Hente og kaste tjeneste med ryddebiler og mannskap

- Tømming av bygg

- Tømming av bolig

- Bortkjøring skrot og avfall

- Fjerning av tunge gjenstander

- Gamle møbler

- Dødsbo 

 

- Byggavfall

- Riving og demontering

- Fjerning Maskiner

- Fyrkjeler

- Safer

bottom of page